dimecres, 18 d’abril del 2018

Solucions dels enigmes del 11/4/18:

Enigma 1 :   15


Enigma 2:  personatge 4

Enigma 3: si és un forat no pot haver-hi arena.

dijous, 5 d’abril del 2018

Enigmes 5-4-18

Enigma 1:
A veure si pots fer  aquest dibuix sense aixecar el llapis del paper
Enigma 2:

Quin nombre sóc?
Sóc un nombre de tres xifres.
La suma de les tres xifres dóna 18.
La primera xifra és la meitat de la segona  i un terç de la tercera.
Saps quin nombre sóc?

Enigma 3:
Solucions als enigmes 21-3:

Enigma 1:

Cal fer els següents passos:
1. Omple l'envàs de 3 litres i buida l'aigua a l'envàs de 5 litres, que és buit.
2. Omple l'envàs de 3 litres un altre cop i acaba d'omplir el de 5 litres; amb això deixes exactament 1  litre a       l'envàs de 3 litres.
3. Buida l'envàs de 5 litres i posa-hi el litre que tenies a l'envàs de 3 litres.
4. Omple l'envàs de 3 litres i buida el contingut a l'envàs de 5 litres. l'envàs de 5 litres ara té exactament 4 litres.

Enigma 2:
 
La resposta és 19


Enigma 3:

Dos mesos